Idag finns det samlingssidor på nätet där man enkelt kan jämföra olika krediter för att få lån med lägst ränta. De dyraste typerna av lån är så kallade sms-lån som man både kan ansöka om genom dessa samlingssidor eller via sin mobiltelefon. När man jämför lån och ränta är det viktigt att man kontrollerar vad den effektiva räntan är. Denna kan skilja sig en hel del och kan höja den faktiska räntan en hel del.

I en del fall kan man bli erbjuden ett lån som är räntefritt. Detta lån betalas bara av genom amorteringar månatligen eller kvartalsvis. Det är dock ovanligt med denna typ av lån och oftast får man denna kredit genom ett varuhus. Dessa lån har för det mesta en inräknad ränta i totalbeloppet. Oftast får man räkna av låneräntan till en viss del genom deklarationen. Detta gör att man får tillbaka en viss procent på den inbetalade räntan genom en reduktion av skatten.

Att sanera lån med en hög ränta.

Om man har alltför många sms-lån eller andra småkrediter kan det vara bra att lösa dessa genom ett större lån. Då får man en mera fördelaktig ränta och kan få en enhetligare överblick över sina lån. Har man redan ett bolån är det till stor hjälp om man kan utöka detta för få loss pengar att lösa småkrediter som man har. Olika typer av småkrediter kan vara sms-lån, krediter hos vissa varuhus eller delbetalningar på kreditkortet.

Man skall snarast ta kontakt med den aktör där man har sitt bolån för en gemensam genomgång av den totala ekonomin för att se om man kan sanera sina småskulder med hjälp av det befintliga bolånet. För det mesta är det bättre att ansöka om ett utökat bolån när man är i behov av kontanter istället för att ta ett smålån. Man skall dock komma ihåg att bostaden är en säkerhet när man gör detta.

Jämför båtförsäkringar genom att gå in på någon av de samlingssidor på nätet som är inriktad på denna typ av försäkring. Vare sig man har en liten sportbåt eller en stor segelbåt måste man ha en båtförsäkring enligt lag. Den kan man finna efter det att man noggrant har jämfört olika typer av båtförsäkringar.

Vare sig man väljer att gå in på en samlingssida på nätet eller själv tar kontakt med olika aktörer är detta arbete viktigt, då konkurrensen om försäkringstagare gör att olika aktörer har skilda villkor i sina båtförsäkringar. Det gäller att se till att man får det bäst anpassade skyddet för den båt som man äger, så att man får hjälp när olyckan väl är framme. Har man inte det kan båtturen, om det vill sig illa, sluta i en ekonomisk tragedi. En båtförsäkring ska täcka de skador som kan uppstå både till sjöss och när båten ligger upplagd och förvarad på land, samt under frakten till uppläggningsstället.

Vad ska ingå i en båtförsäkring?

Det viktigaste är att det finns ett moment för eventuella båtolyckor där en annan part kan vara inblandad. Detta täcker då de skador som din båt kan ha orsakat på motpartens båt och även ett ansvarsskydd. Det är även bra om båten är försäkrad emot brand, grundstötning och övriga skador som kan uppkomma till sjöss, såsom kantring.

I de flesta båtförsäkringar ingår stöldskydd, som både innefattar båten och dess egendomar ombord. Dock är ersättningstaket för båtens egendomar lägre än för båten i sig. En annan viktig del som bör ingå är assistanshjälp som ges då båten har fått tekniska fel och inte kan förflytta sig till sjöss. I denna hjälp ingår assistans om båtens förare skulle bli sjuk, eller om båtbränslet har sinat. Assistensen ges då i form av en bärgare som sätter båten i säkerhet vid närmsta hamn. Detta anses dock vara ett extraskydd och finns inte alltid med i de grundläggande båtförsäkringarna, men rekommenderas för ett fullgott skydd. Jämför detta skydd noggrant, då stora skillnader kan förekomma.